Läkare vänder ryggen till.jpg

Läkare i vit rock går iväg i en sjukhuskorridor.